Evlilik Çatışması ve Çözüm Yolları

0 6

Kadın: Bu akşam dışarı çıkalım mı?

Erkek: Daha 15 gün önce dışarı gittik, kusura bakma ama yorgunum.Hem öyle her gün her gün annenlere gidemeyiz..

Kadın: Anlayıp dinlemeden yine konuyu annemlere getirdin ya aşk olsun sana.Nedir bu

annemlerle alıp veremediğin,anlamadım.

Erkek: Ne olacak,bizi rahat bırakmaları dışında bir şey istemiyorum. ….

bu tür diyologların hüküm sürdüğü evliliklerin bitmesi kaçınılmazdır.

Peki “Evlilik Çatışması ve Çözüm Yolları” nelerdir? Sağlıklı ve mutlu ailelerde bile zaman zaman

çatışmalar yaşanabilir. Her evlilik içerisinde çatışma, tartışma ve ardından çözüm bulma

süreci,her ilişkinin doğasında yer almaktadır ve bir normal bir durumdur.Fakat; sağlıksız aileler

çatışma çözümleme becerilerini geliştirememişlerdir.Sağlıksız aile yapısına sahip olan aileler

krizleri fırsata çeviremeyip çatışmalarını çözümleyememektedir. Sağlıklı evliliklerde en önemli

faktör evliliklerinde tartışma ve çatışma yaşamıyor olmaları değil, yaşadıkları tartışmaları

çözüme bağlayabilmeleri ve çatışmalarını çözebilecek beceriye sahip olmalarıdır. Aksi takdirde

aile içerisinde sürekli tartışmaların ve çözülemeyen çatışmaların birikmesi, ailenin zamanla

evliliklerinde bağın azalmasına ve evliliklerinden aldıkları doyumu yitirirmesine sebep olarak;

kişilerde stres faktörünü yükselterek, aile ve evlilik fonksiyonlarında bozulmalara yol açar.

Çatışmalı bir evlilik hayatı, kişilerin birbirlerine olan bağlılıkları ve güvenlerini azaltırken;

depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, cinsel problemler gibi bireyleri etkileyerek

pek çok sorunun sebebi olabileceği gibi, çocuklarda ve ergenlerde davranış problemleri de

oluşturmaktadır.Halbu ki yaşanan problemler ve çatışma durumları, sorunları aşarak ilişkiyi

geliştirebilmek amacıyla olumlu yönde kullanılabilir. Uzun süreli beraberlikler, çatışmayan çiftler

değil; çatışmaları çözme becerisine sahip olan çiftlerin bir sonucudur.

Kısır Döngü Karı Koca Arasında Geçen Örnek Diyalogunda Farkettiniz Mi?

Eşlerden biri kendini eleştiriliyor olarak algılar. Kullanılan dil ve anlaşılmadan kurulan iletişimden

dolayı savunucu bir üslûp benimsendi.Karşı taraf kendisini eleştiriliyor ve yargılanıyor olarak

algılar.O da savunucu bir cevap veriyor.Savunucu iletişim sürdükçe çatışmanın seviyesi de artar.

Eşlerden birisi eleştirildiğini düşünse ve bundan rahatsız olsa bile kendisini eşinin yerine koyarak

cevap verdiğinde kısır döngü sona erer. Çiftin arasında iletişimde sen dili ve ben dilinin öneminin

anlaşıldığı bir diyalog olmuştur.

Bu Tartışma Kalıplarını Siz de Kullanıyor musunuz?

• Sen zaten hep böyle yapıyorsun. .

• Hep senin dediğin oluyor..

• Hep bildiğini okuyorsun..

• Seni son kez uyarıyorum..

• Bu evin reisi kim? Sen mi ben mi?

• Her zaman kendini haklı zannediyorsun. .

Evlilik Çatışmalarıyla Başa Çıkabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Beceriler Nelerdir?

İlişkilerde çiftlerin yaşadıkları problem ve çatışmaları nasıl sonlandırdıkları da önemli bir

konudur. Tartışmaların sonlanma biçimleri, çiftin problemi çözülmüş olarak algılamalarını ya da

problemi uzun süre taşımalarını belirler. Eğer ilişkinizde yaşadığınız tartışmalar;

Boyun Eğme – Pes Etmek: Taraflardan birinin diğerinin fikirleriniistemeden kabul etmesi.

Vazgeçme: Hiçbir uzlaşmaya varamadan çatışmanın çözümsüz olarak ortada

bırakılması.Problemin çözümsüz bir şekilde terk edilmesi.

Geri çekilme ve susma:Tartışmaktan kaçınma veya tartışmayı yarım bırakma (susmak ve 1

dinlememe gibi). Bitiyorsa genellikle problemin çözülememesi anlamına gelir.

Fakat;

Açık İletişim: Çoğunlukla çiftler tartışırken aslında birbirlerinin ne dediğini tam olarak

dinlemiyorlar. Zihinleri birbirlerinin ne dediğini anlamaya çalışmak yerine, karşısındaki susunca

kendisinin ne diyeceğini düşünmekle meşgul olabiliyor. Tartışma esnasında birbirlerinin fikirlerini

çürütmeleri gerektiği ya da her tartışmadan birinin galip çıkması gerektiği ön yargısıyla hareket

ediyor olabilirler. Açık iletişimde önemli olan hususlar şunlardır:

•Zihin okumaya çalışmamak; eşinizin fikirlerini ifade edebilmesi için onu can kulağıyla dinleyin.

•Tartışma esnasında olumlu tavrını korumak; suçlama ve eleştiriden uzak durmaya çalışın.

•Aynı fikirde olunmasa bile karşısındakinin neden böyle düşünüyor olabileceğini anlamaya

çalışmak; konuya bir de onun gözünden bakabilmelisiniz.

•Aynı fikirde olunmasa bile karşısındakinin fikirlerine saygı göstermeye gayret edin.

Olumsuz Düşünceleri Kontrol Edebilmek: Tartışma esnasında eşler esas konudan uzaklaşarak

birbirlerinin yetersizliklerine ve zayıf yönlerine odaklanırlarsa tartışma gittikçe daha acı verici ve

rahatsız edici bir hâl alır. Bu sebeple eşlerin birbirleri hakkındaki düşüncelerini kontrol etmeyi

öğrenmeleri gerekir. Ayrıca düşünceleri olumsuz da olsa en olumlu yoldan ifade etmeyi

seçmeleri, ilişkinin sağlığı açısından önemlidir.

Affedicilik: Her evlilikte, yaşanan çatışmalar dolayısıyla zaman zaman eşler arasında incinmişlik

ve kırgınlık duyguları meydana gelebilir. Eğer eşler duygularının zeminine birbirlerine duydukları

bağlılığı yerleştirirlerse bu, ilişkilerini güçlü tutar ve birbirlerini affetmelerini kolaylaştırır. Çatışma

durumları anlayış ve affedicilikle çözümlenemediği takdirde, ilişkide karşılıklı sevgi bağının

gelişmesi mümkün olamaz. Yaşanan tüm olaylar, zamanla geride kalır. Onları zihinde yaşatarak

sürdürmek ise kişinin tercihidir. İlişkinin olumlu yönlerine ve içinde bulunulan ana odaklanmak,

her zaman için daha sağlıklı bir yoldur.

Problem Çözme Becerisi: Çiftler, problemlerine eleştirel bir tarzda yaklaşır ve “sen ve ben

birbirimize karşı” yaklaşımını benimsemeyerek birbirlerini destekleyici bir ilişki geliştirebilmişler

ise problemlerine “takım ruhu” ile yaklaşırlar. Aslında tüm tartışmalarda her iki tarafın da ortak bir

ihtiyacı da budur: karşısındaki kişiye kendisini tam olarak ifade edebildiğini ve karşısındaki

tarafından anlaşıldığını hissedebilmek. Burada önemli olan “sen-ben” çekişmesinden

vazgeçerek “biz” olabilmeyi başarmak ve tartışmanın sonunda ortak sonuca ulaşabilmektir.

Unutmayınız; Problemsiz evlilik yoktur. Evliliklerinde problemlerini başarıyla çözebilen veya

problem çözme becerisini geliştirmeye ihtiyacı olan çiftler vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

haber 24 ntv spor izmir haber istanbul haber bina guvenlik sistemi guvenlik sistemi teknim alarm sistemi kamera sistemi kamera sistemi bakıcı kamera sistemi bakıcı kamera sistemi Google
şişli escort bayan şişli escort şişli escort şişli escort bayan